Müşteri Hizmetleri0544 975 45 67

Hoşgeldiniz. Bugün

%100 50 BİN TL HİBE GARANTİLİ

KOSGEB İş Planı Hazırlama Eğitimi ile Siz de Birer Proje Yöneticisi Olabilirsiniz

Girişimci Olmak İster Misiniz?

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile Siz de Girişimci Olabilirsiniz

%100 50 BİN TL HİBE GARANTİLİ

KOSGEB İş Planı Hazırlama Eğitimi ile Siz de Birer Proje Yöneticisi Olabilirsiniz

%100 HİBE GARANTİLİ KOSGEB İŞ PLANI

Kendi İşimi Kurmak İstiyorum Diyorsanız Bizimle İletişime Geçin Hayallerinizi Gerçekleştirelim

KOBİ GİRİŞİMCİLİK AKADEMİ BAŞARILARIMIZ

Verdiğimiz Eğitimler İle Siz de Kendi İşinizin Patronu Olacaksınız!

İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ İLE GİRİŞİMCİLERİN ENGELLERİNİ KALDIRDIK! KOSGEB Hibe Projelerinden Faydalanmak İstiyorsanız Siz de İş Planı Hazırlama Eğitimlerimize Katılın.

foto

Kişisel Gelişim ve Yönetim Becerileri Eğitimleri

Ana Sayfa » Kosgeb » Kişisel Gelişim ve Yönetim Becerileri Eğitimleri

1-Kişisel ve Kurumsal İmaj
Kişisel imaj; hem kendimizi nasıl algıladığımız, hem de başkalarının gözünde nasıl algılandığımızdır. Kişisel imajınızı sağlıklı bir şekilde oluşturmak, başarınızın kilit noktalarından biridir. Ne zaman, nerede, nasıl giyineceğinizi bildiğinizde, ilk izlenimin sihirli gücünden de en yüksek ölçüde yararlanmış olursunuz. Sektörünüze, cinsiyetinize, statünüze göre yapılan seçimler, bir basamak yukarı çıkışınızı kolaylaştıracak, öz saygınızı da yükseltecektir.

Eğitim İçeriği;

 1. Profesyonel yaşamda imaj yönetimi
 2. İş Hayatında Giyim Kültürü
 3. Serbest Giyim Uygulamaları
 4. İmaj hırsızları
 5. Profesyonel ve Sosyal Yaşam Etiketi
 6. Uluslararası İş etiketi
 7. Etkili Kişisel Sunum ve Sunum becerileri
 8. Bireysel Markalaşma

Kişisel ve Kurumsal İmaj Eğitimi Süresi:
Kişisel ve Kurumsal İmaj eğitimi için ön görülen süre 2 gündür. Bu süre eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Kişisel ve Kurumsal İmaj Eğitimine Kimler Katılabilir:
Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Kişisel ve Kurumsal İmaj Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

2-Zaman Yönetimi
Zaman, yeri doldurulamayan, yerine konması, genişletilmesi, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanıp daha sonra kullanılması, satın alınması mümkün olmayan Üniversal bir kaynaktır.
Bu seminerde katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabileceklerdir. Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebileceklerdir. Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler, etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler, zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

Eğitim İçeriği:

 1. Zamanın değeri
 2. Objetif zaman, subjektif zaman
 3. Zaman niçin yetmez
 4. Zaman tuzakları
 5. Önceliklerin belirlenmesi
 6. Değerlendirme ve ayıklama
 7. İyi değerlendirmenin kazandırdıkları
 8. En iyi zaman
 9. Planlama
 10. Tavsiyeler
 11. Soru cevap

Zaman Yönetimi Eğitimi Süresi:
Zaman yönetimi eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Süre zaman yönetimi eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Zaman Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde zaman yönetimini etkin şekilde kurmak isteyen herkes

Zaman Yönetimi Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara zaman yönetimi eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

3-Beden Dili
Beden dili insanların ya da hayvanların, jest, mimik ve hareketler ile konuşma işlevi olmadan iletişim kurmasıdır. Beden dili içten samimiyeti, varmak istenen noktayı, kendine öz güvenin dışa vuruş şeklidir. İnsanların birbirleriyle kurdukları ilişkilerde beden dilinin etkisi %90’lardadır.

Eğitim İçeriği:

 1. Söz, Ses ve Beden Dilinin Kullanımı
 2. Beden Dili Uygulaması
 3. İş Dünyası Güç Oyunları
 4. Renklerin İş Dünyasında Kullanımı
 5. Beden Dili ve Kültürel Farklılıklar
 6. Fotoğraf Analizleri
 7. Video Analizleri
 8. Vaka Analizleri
 9. Farklı sektörler ve meslekler için beden dili eğitim tasarımları
 10. Performans Değerlendirme
 11. Geri Bildirim

Beden Dili Eğitim Süresi
Beden dili eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Süre vücut dili eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Beden Dili Eğitimine Kimler Katılabilir:
İnsanın beden dilini okumak için sözel olmayan iletişimi nasıl kullanabileceğini bilmek isteyen herkes

Beden Dili Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara beden dili eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

4-Hafıza ve Dikkat Teknikleri Eğitimi

Hafıza ve dikkat teknikleri eğitimi temel olarak beynimizin sağ ve sol loblarını birlikte ve aktif olarak kullanabilme felsefesine dayanır. Hafıza ve dikkat teknikleri eğitimindeki temel hedef öğretilen tekniklerin bir yetiye dönüşmesini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:

 1. Dikkat Toplayıp Daha Uzun ve Verimli Çalışma Yöntemleri
 2. Beyni Daha Etkin Kullanma Yöntemleri
 3. Uygulamalı Dikkat ve Odaklanma Stratejileri
 4. Düşünme ve Bilgiyi Kodlama Yöntemleri
 5. Odaklanarak Dikkat Eksikliğinden Kurtulma Yöntemleri
 6. Hafızaya Kodlama Yöntemleri

Hafıza ve Dikkat Teknikleri Eğitimi Süresi
Hafıza ve Dikkat Teknikleri eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Süre Hafıza ve Dikkat Teknikleri eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Eğitimine Kimler Katılabilir:
İş hayatında kendisini geliştirmek isteyen herkes

Hafıza ve Dikkat Teknikleri Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara hafıza ve dikkat teknikleri eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

5-Etkili İletişim Eğitimi
Etkili iletişim eğitimiyle iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışıyla insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 1. İletişimin Temel Özellikleri
 2. İletişim Süreci
 3. İşitme ve Dinleme
 4. Düşünme ve Anlama
 5. İletişimin Aksama Nedenleri
 6. Sinerjik İletişim
 7. Dinleme Düzeyleri
 8. Planlı İletişim Yönetimi
 9. İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gerekenler
 10. İletişimin Başarısının Etkenleri
 11. İletişimde Takım Çalışmasının Yararları
 12. Etkili İletişim İçin Stresi Yönetme
 13. E Etkili İletişim İçin Davranışı Yönetme
 14. Etkili İletişim İçin Düşünceyi Yönetme
 15. Etkili İletişim İçin Kişiliği Yönetme

Etkili İletişim Eğitimi Süresi
Etkili iletişim eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Süre etkili iletişim eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Eğitimine Kimler Katılabilir:
İş hayatında etkili iletişim becerilerine sahip olmak isteyen herkes

Etkili İletişim Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara etkili iletişim eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

6-Stres Yönetimi
Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumu ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denir. İş yaşamından kaynaklanan stresle başa çıkma stratejileri, iş görenlerin iş stresini azaltmak ya da önlemek için örgüt düzeyindeki stres kaynaklarının kontrol edilmesi ve azaltılması için yapılan yönetsel düzenlemelerdir.

Eğitim İçeriği:

 1. Stresin Tanımı
 2. İnsanların Kişilik Özelliklerine Göre Stresin Etkileri ve Bağı
 3. Stres ve Başarı Kavramları
 4. Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar
 5. İş Stresi ve Stres Kaynakları
 6. Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları
 7. Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri
 8. Stresle Başa Çıkmada Etkili Yollar (Örgütsel – Bireysel Stratejiler)
 9. Stres Yönetiminde Kurumsal Başa Çıkma Yöntemleri
 10. Stres Karşısında Davranış Şekilleri

Stres Yönetimi Eğitimi Süresi
Stres Yönetimi eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Süre Stres Yönetimi eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Eğitimine Kimler Katılabilir:
Karşılaşılan baskılar ile baş edebilmek ve hayatınızdaki olumsuzlukları kontrol altına almak isteyen herkes

Stres Yönetimi Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara stres yönetimi eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

7-Eğitmen Eğitimi
Eğitmen olmak isteyen profesyonellerin işi, meslek olarak yapabilmelerini sağlayacak bir eğitim ve kariyer programıdır. Beceri geliştirme programı olan eğitmen eğitimi, eğitmenlik için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra eğitmen adaylarının ihtiyaçlarının saptanması ve kariyer gelişim haritasının çıkartılmasıdır.

Eğitim İçeriği:

 1. Sunum teknikleri
 2. Beden dili eğitimcinin eğitimi
 3. Eğitmen uzmanlığı
 4. Eğitmenler için yaratıcı drama
 5. Eğitmen danışmanlığı

Eğitmen Eğitimi Süresi
Eğitmen eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Eğitmen eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Eğitmen Eğitimine Kimler Katılabilir:
Kendi eğitim şirketini kurmak, bağımsız eğitmenlik yapmak, mevcut işinde eğitmenlik yapmak, sunum kalitesini arttırmak isteyen kişiler için uygun bir programdır.

Eğitmen Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara eğitmen eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

8-Halkla İlişkiler Eğitimi
Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur.

Eğitim İçeriği:

 1. Halkla İlişkilerde Planlama ve Bütçelendirme Süreci
 2. Kurumsal İtibar Yönetimi
 3. Medya İlişkileri Yönetimi
 4. Kişisel Marka Yönetimi
 5. Müşteri çeşitleri

Halkla ilişkiler Eğitimi süresi:

Halkla ilişkiler eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Halkla ilişkiler eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
Halkla İlişkiler Eğitimine Kimler Katılabilir:
Halkla ilişkiler konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes

Halkla ilişkiler Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara Halkla ilişkiler eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

9-Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi Eğitimi
İşletmelerin yaşadığı sorunlar kurumsal, yönetsel ve kişisel nedenlerin herhangi birinden kaynaklanabildiği gibi bu nedenlerin birbirleriyle etkileşimi de karmaşık sorunlar doğurabilmektedir. Bu eğitim sayesinde katılımcıların kazancı, sadece gerekli bilgileri öğrenmeleri ile kalmamakta, bu bilgileri hayatlarına geçirme ve değişme doğrultusunda da ciddi adımlar atmış olmaktadırlar.

Eğitim İçeriği:

 1. Sunum Yapma Becerisi
 2. Kendini Etkin Şekilde İfade Etme
 3. Stres Kaynağı Olarak Kişiliğimiz
 4. Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Dengesi
 5. Zaman ve Yaşam Yönetimi
 6. Stres ve Performans Sorunu
 7. Liderlik Tarzları
 8. İş yerinde Kişiler arası Güven

Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi Eğitimi süresi:

Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi Eğitimi için ön görülen süre 1 gündür. Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi Eğitimine Kimler Katılabilir:
Kişisel başarıda iş ve özel yaşam becerisine sahip olmak isteyen herkes

Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi Eğitimi Sertifikası:
Kurs sonunda katılımcılara Kişisel Başarımızda İş ve Özel Yaşam Becerisi eğitimi sertifikası (katılım belgesi) verilecektir.

09 Kasım 2016